Skip Navigation LinksCARE-fa

California Regional Exposure (CARE) Study

CARE Study Logo and Picture of two women smiling

آیا مواد شیمیائی مضر برای سلامتی در بدن شما وجود دارند؟

با پیوستن به پژوهش CARE می توانید در این زمینه ها اطلاعات کسب کنید:

وجود آرسنیک، سرب، جیوه و سایر مواد شیمیائی در بدن خود

دریافت نتایج اختصاصی

اقداماتی که شما و خانواده تان می توانید برای کمک به کاستن تماس با این مواد شیمیائی انجام دهید

 

 

 Biomonitoring California این پژوهش را برای اندازه گیری و مقایسه مواد شیمیائی موجود در بدن افراد در نقاط مختلف ایالت انجام می دهد و کار را از کانتی لس آنجلس آغاز نموده است. این اطلاعات می تواند پشتوانه تلاش هائی باشد که برای کاستن از خطر قرارگیری اهالی کالیفرنیا در معرض مواد شیمیائی و بهبود سلامتی عموم انجام می شود.

  

برای اعلام تمایل به وب سایت ما مراجعه کرده و به یک پرسشنامه مختصر 2 دقیقه ای پاسخ بدهید.

 

​​

در صورت شرکت باید چه کاری انجام بدهم؟

 از شما درخواست خواهد شد به یک پرسشنامه پاسخ بدهید، یک نمونه ادرار داده و مقدار کمی خون - در حد مقداری که در ویزیت های عادی پزشکی می دهید - نمونه بدهید. برای نمونه گیری محل های مناسبی در نقاط مختلف کانتی لس آنجلس پیش بینی شده است. یک کارت هدیه 20 دلاری نیز دریافت خواهید کرد.

​​ ​​

Biomonitoring California Logo  ​​​​

Page Last Updated :